+40751588573
Serviciul Support Clienți va lucra mâine de la 10:00
Contacte

Depozit (8:00-17:00) Sat. Tomești,Str. Stupinelor, Nr 33A, Hala C5, Județul Iași

phone+40751588573 Suport:
clock Luni-Vineri 9:00-18:00
Depozit:
clock Luni-Vineri 8:00-17:00

Reguli de utilizare

Înregistrîndu-se pe site-ul BayShop, persoanele fizice, cu capacitate juridică deplină şi care au atins majoratul (denumite în continuare „Client” sau „Parte”), încheie un Contract, în condiţiile enumerate mai jos, cu site-ul BayShop, rezident al Marii Britanii (denumit în continuare „Executor” sau „Parte”). Prezentul Contract reprezintă un document public oficial, care reglementează relaţiile, drepturile şi obligaţiile Executorului şi ale Clientului site-ului BayShop. Condiţiile sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii prezentului site.

Obiectul Contractului cu privire la prestarea de Servicii BayShop.

а. În scopul respectării condiţiilor prezentului Contract, contra unei recompense, Executorul este obligat, la solicitarea Clientului, să întreprindă următoarele acţiuni (în continuare în text – "Servicii") din numele său:

 • Cumpărarea mărfurilor, produselor şi obiectelor (denumite în continuare "Produs"), conform condiţiilor prezentului Contract, destinate utilizării personale a persoanelor fizice, în magazinele online şi la licitaţiile online din SUA, Marea Britanie sau Germania (în continuare în text denumite "Vînzător")
 • Recepţionarea, prelucrarea, păstrarea produselor, cumpărate din numele Clientului sau cumpărate de către Client de sine stătător
 • Livrarea produselor prin poştă sau expedierea printr-un serviciu de curierat, din numele Clientului sau de Client însuşi

b. Comandînd servicii, Clientul confirmă astfel acordul său total şi îi oferă Executorului dreptul asupra: recepţionării, prelucrării, păstrării şi transmiterii datelor sale personale.

c. Pentru prestarea serviciilor sale, Executorul reţine de la Client o recompensă conform tarifelor indicate în secţiunea Oferte pe site-ul BayShop.

d. Comandînd serviciile, Clientul îşi exprimă acordul ca Executorul să-şi exercite dreptul de a coopta persoane terţe în scopul executării obligaţiilor sale în limitele prezentului Contract. Părţile sunt de acord ca serviciile din numele şi la solicitarea Executorului să poată fi prestate de următoarele persoane terţe, înregistrate în modul corespunzător pe teritoriul ţărilor menţionate în cele ce urmează:
 • Compania BayShop INC, SUA
 • Compania RMBAY LTD, Regatul Unit al Marii Britanii
 • Compania RMBAY GMBH, Germania
 • Compania Air Post SRL, Romania
 • Compania Shopping Consulting, Moldova
 • Compania RMBAY OOO, Ucraina

e. Prin transferul de mijloace băneşti din contul său de pe site-ul BayShop către Executor şi/sau prin transmiterea de instrucţiuni către Executor, tastînd butonul  "Adăugare produs" în "Account-ul meu" pe site-ul BayShop, Clientul confirmă că a citit şi acceptă condiţiile prezentului Contract.

f. Executorul îşi rezervă dreptul să modifice, în regim unilateral, prezentul Contract, tarifele şi condiţiile de prestare a serviciilor. Clientul se obligă să urmărească regulat modificările în documentul de faţă la adresa web.
 • Executorul este obligat să ofere Clientului Serviciile BayShop. Executorul este obligat să execute toate cerinţele Clientului, legate de executarea acestor Servicii, în cazul în care aceste cerinţe nu contravin condiţiilor prezentului Contract, informaţiei postate pe site-ul respectiv, precum şi legislaţiei în vigoare a SUA, Marii Britanii sau Germaniei.
 • Executorul este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor Clientului şi să nu le divulge unor persoane terţe, dacă acest lucru nu este necesar în scopul respectării şi executării condiţiilor Contractului.
 • Executorul îşi rezervă dreptul ca, fără explicarea cauzelor, să refuze Clientul în procurarea oricărui produs.
 • În cazul utilizării de către Client a unui lexic necenzurat şi a insultelor la adresa Executorului, Executorul îşi rezervă dreptul de a refuza prestarea de servicii către Client.
 • Executorul este obligat să-i ofere Clientului informaţii cu privire la executarea condiţiilor prezentului Contract.  
 • Clientul este obligat să ofere informaţie veridică, necesară pentru prestarea Serviciilor de către Executor, în timp util şi în volum deplin. În cazul dubiilor privind veridicitatea informaţiei Clientului sau insuficienţei informaţiei, Executorul îşi rezervă dreptul de a înceta prestarea Serviciilor.
 • Clientul este obligat să achite, în timp util şi în volum deplin, costul produselor comandate, inclusiv costul de livrare pînă la depozitul Executorului, precum şi impozitele, taxele vamale şi alte cheltuieli, care apar în legătură cu prestarea Serviciilor de către Executor.
 • În procesul achitării pentru serviciile Executorului, Clientul este obligat să achite şi costul comisionului pentru Executor şi costul de livrare a produsului către Client. În cazul insuficienţei mijloacelor băneşti, Executorul are dreptul să suspende prestarea de servicii sau să înceteze deservirea Clientului respectiv.
 • Clientul este obligat să păstreze toate actele care confirmă achitarea pentru serviciile Executorului pînă în momentul transferului mijloacelor băneşti în contul personal al Clientului.
 • Clientul este obligat să nu utilizeze Produsul comandat în scopuri de afaceri. Scopurile utilizării Produsului se stabilesc conform legislaţiei ţării de destinaţie.
 • Clientul îşi asumă obligaţiunea să urmărească de sine stătător primirea produsului la depozitul Executorului şi expedierea ulterioară a produsului.
 • Clientul este obligat să poarte răspundere pentru corespunderea Produsului cumpărat condiţiilor de livrare ale Serviciului Poştal (curierului) şi legislaţiei vamale a ţării în care se află, inclusiv, dar fără limitare la mărimea, greutatea şi conţinutul Produsului, la mărimea şi greutatea recipientului, necesar pentru expedierea/transportarea Produsului către Client prin intermediul serviciului poştal (curierului).
 • Clientul este obligat să poarte răspundere pentru comunicarea în timp util către Executor a informaţiei exacte cu privire la Produsele pe care acesta le-a procurat de sine stătător, punîndu-i la dispoziţie Executorului următoarea informaţie:
  • link-urile Produselor procurate într-un magazin online şi/sau la licitaţie
  • copiile actelor care confirmă identitatea plătitorului, faptul achitării şi costul Produsului
  • denumirea/titlul deplin şi exact al Produselor (inclusiv şi în limba rusă)
 • Limitele responsabilităţii Clientului pentru oferirea informaţiei false privind Produsul sunt  stabilite în secţiunea “Livrare” de pe site-ul BayShop.
 • În cazul în care Executorul, acționând din proprie inițiativă și fără să obțină acordul Clientului, va efectua răscumpărarea mărfii conform cererii Clientului la un preț mai mic pentru Marfa indicată decât cel stabilit în spațiul comercial de pe site-ul Vânzătorului, diferența respectivă de preț al Mărfii va fi transferată în contul Executorului și nu va fi returnată Clientului, cu excepția următoarelor situații: procurarea Mărfii la licitație, conform solicitării Clientului, la un preț mai mic decât depozitul Clientului sau în cazul utilizării, de către Executor, a codurilor promoționale sau a altor reduceri, dacă Clientul a indicat link-ul respectiv în momentul plasării comenzii pentru răscumpărarea Mărfii.
 • Clientul se obligă să nu se implice în procesul de cumpărare a mărfii de către Executor, ceea ce presupune comunicarea cu vânzătorul, anularea comenzii în mod direct etc.

a. Modalităţile de suplinire a contului personal al Clientului sunt indicate în secţiunea Plăți.

b. Dacă preţul de facto al Produsului diferă de preţul indicat de Client în comandă, Executorul îl informează, cu prima ocazie, pe Client despre acest lucru. Aceasta va permite confirmarea sau anularea comenzii Produsului (cu excepţia situaţiilor descrise în capitolul III, secţiunea 2, rîndul a. din prezentul Contract). Dacă nu se poate lua legătura cu Clientul, comanda pentru procurarea Produsului respectiv se anulează.

c. În procesul achitării pentru serviciile Executorului, Clientul este obligat să achite, concomitent, orice comisioane ale băncilor-intermediare şi/sau ale sistemelor de plată, apărute în legătură cu prestarea Serviciilor de către Executor.

d. În cazul în care, la comandarea făcută pentru o anumită sumă, livrarea Produselor comandate pe teritoriul ţării este gratuită şi dacă, mai tîrziu, din acest grup de Produse achitat va fi anulat un Produs sau mai multe (de exemplu, în cazul lipsei din stoc a unui produs), care va reduce suma iniţială pînă sub pragul minim, atunci livrarea celorlalte Produse se va efectua contra plată.

а. Adăugînd Produsul în coşul său virtual, Clientul este obligat să indice costul total al produsului, costul de livrare a produsului pînă la depozitul Executorului pe teritoriul SUA, Marii Britanii sau Germaniei, precum şi suma impozitului pe vînzare şi a altor impozite care se aplică în ţara de achiziţie. Dacă Clientul nu a indicat aceste date sau a indicat date false, Executorul îşi rezervă dreptul să retragă, în regim unilateral, de pe contul de utilizator al Clientului, suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor suportate la procurarea produsului indicat de Client, care va constitui, cel mult, 20% din preţul produsului (fiecărui produs din grup). Mărimea sumei retrase alcătuieşte, în termeni absoluţi, cel mult, 20$. În cazul insuficienţei mijloacelor pentru achitarea totală a produsului pe contul Clientului, produsul poate fi cumpărat cu restanţă pe cont, pe care Clientul este obligat s-o achite în decurs de 12 zile. Dacă, în decurs de 12 zile, Clientul nu acoperă restanţa respectivă, Executorul returnează Vînzătorului Produsul. De la Client este retrasă suma comisionului pentru serviciile Executorului, precum şi costul de livrare pînă la depozitul Executorului şi de la depozit pînă la Vînzător.

b. Pentru participarea Clientului la licitaţia Ebay (https://ebay.com/, https://ebay.co.uk/, https://ebay.de/), Executorul pune la dispoziţia Clientului programul de achiziţie automată a Produsului, dar nu garantează achiziţia.

c. Indicînd mărimile (de exemplu, ale hainelor, ale încălţămintei), trebuie indicate mărimile americane standard sau trebuie făcută specificarea UK, EU, Ital etc. alături de mărime. În caz contrar, Executorul consideră că mărimea indicată este americană şi va procura produsul de mărime americană.

d. Participînd la licitaţie prin intermediul "Account-ului meu", Clientul trebuie să introducă în prealabil suma necesară pe contul său. Creşterea ulterioară a mizelor este imposibilă  în cazul insuficienţei mijloacelor băneşti pe contul Clientului.

e. În cadrul licitaţiei Ebay, achiziţionarea produselor este posibilă numai de la vînzătorii cu ratingul 5 sau mai mare. Înainte de achiziţionare, are loc verificarea suplimentară pentru loturile Vînzătorilor cu ratingul mai mic de 15. În scopul prestării de servicii calitative, Executorul are dreptul să refuze achiziţionarea produsului de la orice Vînzător care nu a susţinut verificarea şi a trezit suspiciuni.

f. Executorul este obligat să achite Vînzătorului pentru produse, cu condiţia ca Vînzătorul respectiv să efectueze livrarea produselor pe teritoriul SUA, Marii Britanii sau Germaniei.

g. În situaţia în care Produsele comandate de către Client lipsesc la depozitul Vînzătorului, Executorul are dreptul să anuleze şi să excludă Produsul respectiv din comandă. La adresa indicată de Client la înregistrare, va fi expediată o scrisoare cu avizul în cauză, sau un mesaj pe "Poşta internă" a site-ului respectiv.

h. Dacă Clientul ia decizia de a renunţa la Produsul achitat Vînzătorului, inclusiv la produsul achiziţionat cu restanţă, atunci de pe contul de utilizator al Clientului se retrage costul transportului în direcţie opusă a produsului către Vînzător. Comisionul nu se returnează. În cazul renunţării la produs după iniţierea procedurii de soluţionare a litigiului cu vînzătorul, Executorul va returna 50% din mărimea comisionului, dacă pentru produs a fost comandat, în prealabil,  serviciul de verificare a acestuia la depozit. Dacă serviciul de verificare a produsului la depozit nu a fost comandat în prealabil, comisionul nu se returnează. Renunţarea la Produsul achiziţionat la licitaţia Ebay este imposibilă, dacă Vînzătorul nu a indicat condiţiile şi procedura de returnare a produsului în descrierea lotului. Returnarea este posibilă, dacă este indicată procedura de returnare a produsului.

i. Datorită faptului că Vînzătorul este ales de către Client, Executorul nu poartă răspundere pentru acţiunile Vînzătorului. În situaţia în care Vînzătorul nu a expediat produsul, Executorul va depune maximum de efort, pentru returnarea mijloacelor băneşti achitate de Client. Totuşi, Executorul nu poate garanta returnarea acestora şi nu compensează Clientului pierderile financiare.

а. Executorul este obligat să recepţioneze la depozitul său Produsul Clientului, expediat de Vînzător prin intermediul transportatorului (serviciului poştal). Produsul achiziţionat de Client prin intermediul serviciilor Executorului poate fi păstrat gratuit la depozit pe durata a 30 de zile calendaristice. Termenul de păstrare gratuită a Produselor achiziţionate de sine stătător de către Client constituie 45 de zile calendaristice. Coletul ambalat al Clientului poate fi păstrat gratuit pe parcursul a 7 zile calendaristice. Faptul sosirii produsului la depozitul Executorului este considerat drept început al termenului de păstrare gratuită. Comisionul se încasează în cazul în care Produsele şi/sau coletele Clientului se află la depozit de o perioadă de timp ce depăşeşte termenul de păstrare gratuită. Dacă, în decurs de 4 luni din momentul sosirii la depozit, Produsul rămîne nerevendicat, Executorul îşi rezervă dreptul să recicleze produsul respectiv. Mijloacele băneşti pentru produsele şi/sau pentru coletele reciclate nu se compensează, inclusiv, dar fără limitare la costul produsului şi la comisionul Executorului.

b. Executorul are dreptul să retragă mijloace de pe contul de utilizator al Clientului  (inclusiv cu formarea unei restanţe), în cazul achitării unor plăţi suplimentare (contribuţii, taxe, impozite etc.) pentru achiziţiile independente ale Clientului în momentul sosirii la depozit. Clientul este obligat să acopere toate cheltuielile achitate de către Executor. Serviciile livrări îl informează în prealabil pe Executor privind necesitatea plăţilor suplimentare pentru achiziţiile independente ale Clientului; iar Executorul, la rîndul său, în momentul primirii avizului, îl va informa despre acest lucru pe Client. În situaţia în care Clientul refuză să achite cheltuielile respective, Executorul refuză să recepţioneze produsul şi/sau coletul la depozitul său.

c. Produsele primite la depozit vor fi ambalate de către Executor conform criteriilor notate de Client în secţiunea Colete în Account-ul său personal BayShop. Dacă coletul nu poate fi expediat potrivit modului de livrare ales de Client (de exemplu, din cauza greutăţii sau mărimii nepotrivite), Executorul va fi nevoit, fără coordonarea prealabilă cu Clientul, să modifice, în mod automat, modul de livrare.

d. Avînd în vedere faptul că Executorul poartă responsabilitate juridică pentru coletele de ieşire,  acesta are dreptul să deschidă orice colet sosit la depozit, pentru a exclude aflarea în interiorul acestuia a obiectelor interzise, periculoase şi contrafăcute. Dacă Produsul va fi calificat drept interzis pentru transportare şi necorespunzător regulilor de import-export, Executorul are dreptul să refuze livrarea acestui Produs. Dacă la depozitul Executorului a sosit un Produs interzis pentru transportare, returnarea sau reciclarea acestui Produs are loc din contul Clientului.

e. Pentru a beneficia de serviciul "Adresa Dvs. în SUA, UK, DE", este necesară confirmarea identităţii Clientului şi legalitatea achiziţiei realizate. În acest scop, Executorului trebuie să-i fie prezentate copiile actelor care stabilesc identitatea Clientului. Este interzisă folosirea serviciului sus-menţionat în alte scopuri decît recepţionarea coletelor (de exemplu, comandarea produselor în rate sau cu ramburs, înregistrarea account-ului pe eBay, deschiderea conturilor bancare sau cardurilor de credit, precum şi în orice alte scopuri). Livrarea coletelor folosind serviciul  "Adresa Dvs. în SUA, UK, DE" este posibilă numai în cazul adresaţilor al căror nume coincide cu numele titularului cardului de credit cu care au fost achitate Produsele din coletul respectiv. Dacă Executorul dispune de acte care demonstrează clar că produsul a fost achiziţionat prin intermediul unui card bancar aparţinînd altei persoane, produsul respectiv rămîne la depozit, iar contul de utilizator al Clientului se blochează.  

f. Prestarea serviciilor suplimentare referitoare la produs sau la colet, nespecificate în secţiunea Oferte, este posibilă la solicitarea Clientului în regim individual. Costul serviciilor suplimentare este estimat per oră şi şi conform tarifelor menţionate în secţiunea Oferte. Dacă apare necesitatea utilizării unor materiale suplimentare pentru ambalare sau de alt gen,Clientul achită  costul materialelor separat de costul serviciilor individuale.
а. Modalităţile de livrare a Produselor şi tarifele corespunzătoare ale serviciului BayShop sunt indicate în secţiunile "Livrare" şi Oferte ale site-ului BayShop. Serviciile de livrare internaţională a mărfurilor sunt oferite de următoarele companii:
 • de serviciile noastre BayShop Air post, BayShop Air Freight
 • DHL Express
 • USPS Priority Mail, USPS Express Mail

b. Executorul este obligat să expedieze coletul ambalat al Clientului prin intermediul serviciului de curierat indicat de Client în compartimentul Colete din secţiunea "Account-ul Meu" .

c. Livrarea este achitată separat de achitarea pentru Produsele în sine. Costul final de livrare se indică după ce produsul a fost ambalat şi cîntărit. După ce coletul a fost ambalat, Executorul nu deschide coletul şi nu schimbă produsele. Dacă pe contul Clientului nu sunt suficiente mijloace băneşti, expedierea coletului către serviciul de livrare va fi amînată pînă cînd Clientul va stinge datoria.

d. Din momentul transmiterii produselor Clientului către serviciul poştal (transportator), Serviciile Executorului sunt considerate prestate în totalitate.

e. Clientul are posibilitate să completeze de sine stătător declaraţia poştală/invoice-ul care va fi introdus în colet.

f. Termenele de livrare, indicate pe site-ul BayShop, sunt orientative. Executorul nu poartă răspundere pentru acţiunile serviciilor poştale de stat, ale serviciilor de curierat şi ale companiilor de transport (ale curierului, ale transportatorului) şi nu poate influenţa asupra vitezei de livrare a Produsului către Client.

g. Dacă are loc reţinerea livrării coletului, Executorul depune o solicitare privind demararea căutării coletului Clientului prin intermediul serviciului poştal al ţării de expediere (transportatorului, serviciului de curierat).În situaţia apariţiei circumstanţelor prevăzute în contractul de asigurare (de exemplu, deteriorarea, pierderea pe drum, nelivrarea), Executorul depune o plîngere în instanţa competentă, în vederea rambursării sumei de asigurare. După primirea plăţii de asigurare, Executorul transferă banii pe contul Clientului.

а. Dacă achiziţionarea a avut loc la solicitarea Clientului, Clientul are dreptul să ceară returnarea Produsului către Vînzător; returnarea produselor însă se realizează numai dacă Vînzătorul a indicat clar procedura de returnare.

b. Decizia Executorului privind posibilitatea returnării Produsului se bazează exclusiv pe decizia Vînzătorului privind posibilitatea returnării. Dacă Executorul va depista rebutul şi necorespunderea denumirii enunţate sau lipsa produsului, fără ca Clientul să fi comandat, în prealabil, serviciul de verificare a Produsului, returnarea este posibilă cu condiţia achitării de către Client a serviciului de soluţionare a litigiului cu Vînzătorul.

c. Dacă Clientul doreşte returnarea Produsului către Vînzător, Clientul este obligat să achite costul de livrare a produsului de la Client la Executor şi de la Executor la Vînzător, precum şi în direcţiile opuse.

d. Dacă Vînzătorul ia decizia să refuze Clientului returnarea Produsului, Executorul nu compensează Clientului costul Produsului respectiv.

e. Procedura de returnare a Produsului se efectuează conform condiţiilor Vînzătorului, inclusiv, dar fără limitare la procedura, termenele şi suma compensării.

f. În cazul posibilităţii returnării Produsului către Vînzător, Clientul trebuie să ţină cont de termenele de livrare a Produsului de la Client la Executor, termenele de prelucrare a Produsului returnat la depozitul Executorului (pînă la 5 zile lucrăroare) şi termenele de livrare a Produsului de la Executor la Vînzător.

g. După ce Vînzătorul va returna Executorului suma totală a costului produsului, mijloacele băneşti vor fi returnate Clientului.

h. Expediind produsul schimbat, Clientul este obligat să achite costul total al prelucrării comenzii de către Executor conform tarifelor stabilite pe site-ul serviciului BayShop.

i. Indiferent de decizia Vînzătorului privind posibilitatea sau imposibilitatea returnării Produsului, comisionul pentru serviciile Executorului nu se returnează.

а. Părţile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parţială sau totală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă această neexecutare reprezintă consecinţa unor circumstanţe de forţă insurmontabilă, apărute după încheierea Termenilor de utilizare enunţaţi. Părţile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parţială sau totală a obligaţiilor conform prezentului Contract în rezultatul circumstanţelor de forţă majoră, adică evenimentelor cu caracter extraordinar, care sunt imposibil de prevăzut şi de împiedicat prin mijloace raţionale. În categoria circumstanţelor de forţă majoră şi evenimentelor cu caracter extraordinar se înscriu incendiile, inundaţiile, seismele, exploziile, furtunile, epidemiile şi alte fenomene ale naturii, precum şi acţiunile militare.

b. Executorul nu poartă răspundere pentru acţiunile serviciilor (bănci, servicii poştale, internet provideri, sisteme de plăţi etc.), care nu aparţin Executorului, ale căror servicii însoţitoare sunt utilizate în procesul de prestare a serviciilor de către Executor Clientului.

c. Executorul nu poartă răspundere pentru cheltuielile suportate de Client sau pentru prejudiciul direct/indirect, care poate fi cauzat Clientului în rezultatul utilizării serviciilor Executorului. Executorul nu poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în rezultatul utilizării sau imposibilităţii utilizării Serviciilor ca urmare a unor erori, carenţe, omiteri, defecte, întreruperi în procesul de muncă, eliminări de fişiere, modificări ale funcţiilor, reţineri în procesul de muncă în timpul transmiterii datelor etc.

d. Executorul nu poartă răspundere pentru termenele de primire a răspunsurilor de la Vînzători. Executorul îşi rezervă dreptul de a lua legătura cu Vînzătorul peste 14 zile după achiziţionarea Produsului.

e. Executorul nu poartă răspundere pentru termenele de livrare a produsului de la Vînzător la Executor.

f. În cazul unei erori din partea Vînzătorului, Executorul nu poartă răspundere pentru necorespunderea produsului. Executorul nu verifică produsul primit de la Vînzător sub aspectul corespunderii caracteristicilor enunţate de către Vînzător. Verificarea Produsului la depozit reprezintă un serviciu suplimentar contra plată.

g. Executorul nu poartă răspundere pentru calitatea Produselor primite la depozitul său, la fel, nici pentru opţiunille acestora. Executorul nu asigură cu garanţie Produsele achiziţionate de Client prin intermediul Serviciilor Executorului.

h. Clientul alege, în mod independent, Vînzătorii la licitaţia online eBay, prin urmare, Executorul nu poartă răspundere pentru Vînzătorii necinstiţi. Executorul nu poartă răspundere pentru faptul că Vînzătorul: a expediat produsul cu întîrziere; nu a expediat produsul, a expediat un produs care nu corespunde descrierii; a expediat un produs defect (deşi este declarat ca fiind funcţional); produsul nu a fost expediat (cazuri de fraudă pe internet).

i. Clientul este obligat să nu-l facă pe Executor responsabil sau coresponsabil pentru orice obligaţii şi cheltuieli legate de prejudiciile cauzate Clientului de acţiunile unor persoane terţe, inclusiv, dar fără limitare la Vînzător, la serviciile poştale şi de curierat, precum şi la sistemele de plăţi.

j. Executorul va rambursa Clientului prejudiciile, la solicitarea acestuia, numai dacă aceste prejudicii reprezintă rezultatul erorilor comise de Executor. Suma rambursării nu poate depăşi comisionul Executorului.

k. În cazul completării invoice-ului de către Client sau, la solicitarea acestuia, de către reprezentanţii împuterniciţi ai Executorului, perfectat în account-ul personal, Clientul poartă răspundere pentru exactitatea şi integralitatea informaţiilor indicate în declaraţie şi în invoice.
Conform condiţiilor prezentului Contract, Clientul este de acord cu încheierea unui contract de reprezentanţă vamală cu orice reprezentant vamal, cooptat din numele Executorului sau la indicaţia acestuia. Contractul de reprezentanţă vamală în scopul declarării vamale a Produselor se consideră încheiat cu Clientul din momentul indicat în punctul e. compartimentul I al prezentului Contract. Executorul nu poartă răspundere şi nu se face responsabil, în ceea ce priveşte obligaţiile Clientului, pentru încasarea taxelor vamale în momentul livrării Produselor, prin urmare, nu compensează taxele vamale.
Soluţionarea situaţiilor litigioase şi a disensiunilor între părţi, legate de executarea de către Părţi a condiţiilor şi regulilor prezentului Contract, este posibilă pe cale amiabilă. În cazul imposibilităţii soluţionării litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate pe cale judiciară. Dacă în calitate de pîrît figurează Executorul, litigiul se examinează în instanţa de judecată a României şi se reglementează de legislaţia României. Dacă în calitate de pîrît figurează Clientul, litigiul se examinează în instanţa de judecată la locul de aflare a Clientului şi se reglementează conform legislaţiei ţării care examinează litigiul.
a. BayShop acceptă plăți numai prin intermediul cardurilor de credit și de debit emise de țările care se regăsesc în lista de mai jos: Algeria, Anguilla, Andorra, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Insulele Bahamas, Bangladesh, Bahrain, Barbados, Bielarus, Belgia, Belize, Benin, Insulele Bermude, Brazilia, Bhutan, Brunei, Bulgaria, Burkina-Faso, Burundi, Canada, Insulele Cayman, Cili, Insulele Comore, Insulele Cook, Costa-Rica, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Dominica, Republica Dominicană, Timorul de Est, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Estonia, Insulele Farer, Fiji, Finlanda, Franța (și teritoriile de peste mări), Gabon, Georgia, Germania, Gibraltar, Grecia, Groenlanda, Grenada, Guatemala, Guernsey, Guineea, Guineea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Ungaria, Islanda, India, Irlanda, Insula Man, Israel, Italia, Japonia, Jersey, Iordania, Kazahstan, Kiribati, Kârgâzstan, Laos, Letonia, Lesotho, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Republica Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaezia, Maldive, Mali, Malta, Insulele Marshall, Mauritania, Mauritius, Mexic, Statele Federate ale Microneziei, Moldova, Monaco, Mongolia, Muntenegru, Nauru, Olanda (și teritoriile de peste mări), fostele Antile Olandeze, Noua Zeelandă, Niua, Norvegia, Palau, Panama, Papua-Noua Guinee, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, Qatar, Rusia, Samoa, San-Marino, São-Tomé și Príncipe, Arabia Saudită, Saint-Kitts și Nevis, Santa-Lucia, Saint-Vincent și Grenadine, Serbia, Insulele Seychelles, Singapore, Slovacia, Slovenia, Insulele Solomon, Swaziland, Tadjikistan, Togo, Tonga, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit (și teritoriile de peste mări), Statele Unite ale Americii (și teritoriile de peste mări), Uzbekistan, Africa de Sud, Sri-Lanka, Suedia, Elveția, Vanuatu, Sahara de Vest, Yemen.
b. Clienții trebuie să achite serviciile referitoare la deservire, taxele poștale și costul asigurării coletului de pe contul/conturile sale proprii. Numele care figurează în conturi și pe invoice-uri (de ex., pe invoice-urile din partea vânzătorului) trebuie să corespundă cu numele titularului contului (și account-ului) BayShop. BayShop își rezervă dreptul de a reține mijloacele din cont, în cazul apariției unor divergențe sau sesizării unui activism suspect. De asemenea, BayShop poate solicita acte în scopul confirmării identității (confidențialitatea informației este garantată). Clienții sunt obligați (în caz de necesitate) să prezinte copii ale actelor care ar confirma identitatea acestora și un extras de la bancă, cu ștampila aplicată pe tranzacție, pentru fiecare persoană care efectuează achitarea sau alte acte solicitate.
c. Duplicatele account-urilor nu sunt acceptate (de ex., sunt achitate câteva conturi de pe unul și același cont bancar). Clienții existenți nu-și pot adăuga numele pe un cont străin.