Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu toate evenimentele

×
022 999 321
Serviciul Support Clienți va lucra de la 9:00
Contacte

Oficiul nostru din Chișinău:
bd. Moscova 17/4, et. 3, of. 4
Depozitul nostru din Chișinău:
str. Mihai Viteazul 27

phone022 999 321 Suport:
clock Luni-Vineri 9:00 - 18:00
Depozit:
clock Luni-Vineri 10:00-19:00
clock Sâmbătă 10:00-15:00

GDPR

REGULAMENT GDPR
SC Vadalex Exim SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze
confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o
manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal în calitate de persoane vizate ( clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori,
angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal,
aplicabile pentru scopurile listate mai jos. Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor
dispozitivelor utilizate în scopul accesării websitului htt://curier.vadalex.co// . În cazul în care nu
sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din
punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale,
Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.),
vă rugăm să nu utilizați situl http://curier.vadalex.com/.
Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E.
denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Vadalex Exim SRL administrează în condiții
de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați
despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor SC Vadalex Exim SRL.
Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu
caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior
parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter
personal.
1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
SC Vadalex Exim SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru
următoarele scopuri de prelucrare:
A. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul http://curier.vadalex.com/ .
B. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de
servicii pe situl http://curier.vadalex.com/ , administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață,
statistică.
- Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Vadalex Exim SRL,
desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de
urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
- Activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/
clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website
http://curier.vadalex.com ),
- În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.
2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
- Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site
http://curier.vadalex.com/

o nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail,, informații tehnice cu privire la
dispozitivul vizitatorului - locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware,
informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website
http://curier.vadalex.com/ , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip
Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica
de utilizare Cookie-uri afișată pe website.
-
Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și
dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe http://curier.vadalex.com/ , administrarea
conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
-
nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.
-
Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Vadalex Exim
SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine
informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
o nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/
preferințe/ comportament - în plus, SC Vadalex Exim SRL prelucrează date constând în
seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor
promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele
legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator
unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care
participă.
-
Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea
utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de SC Vadalex Exim SRL,
îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:
- nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce,
obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți - în
plus, SC Vadalex Exim SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr
act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii.
- În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu
caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de
activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi
conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu
dispozițiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul
numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții
limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor
aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter
personal este necesară pentru ca SC Vadalex Exim SRL. să realizeze activitățile listate conform
celor de mai sus.
3. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal
În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Vadalex Exim SRL
poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
- partenerilor contractuali ai SC Vadalex Exim SRL (cum este cazul companiilor cu care SC
Vadalex Exim SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de
confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că
furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

- furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care
asistă SC Vadalex Exim SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități
publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în
limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup
cu SC Vadalex Exim SRL precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării
dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.
Datele înregistrate de Vadalex Exim nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul
îmbunătățirii serviciilor Vadalex Exim .
4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate
drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:
- de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul
13 și 14 din Regulament;
- de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
- de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
- de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
- de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
- la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
- de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea,
actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal
prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod
gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
- de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri
articolul 22 din Regulament;
- de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din
Regulament;
- de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie,
articolele 78 - 79 din Regulament.
Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către vadalexexi/@g/ail.co/ sau ne puteți scrie
la următoarea adresă de poștă: Str. Aurel Vlaicu, nr 78, corp C7, et 1, camera 11, Iasi, jud Iasi
Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în
scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC Vadalex Exim SRL. (prin poștă: : Str. Aurel Vlaicu,
nr 78, corp C7, et 1, camera 11, Iasi, jud Iasi sau de e-mail: vadalexexi/@g/ail.co/ , a unei solicitări
scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către
departamentul specializat al SC Vadalex Exim SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se
confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.
5. Prevederi speciale legate de minori
SC Vadalex Exim SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu
caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a
datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului,
articolul 8 și în cazuri strict determinate.
SC Vadalex Exim SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice
comunicații pe site-ul SC Vadalex Exim SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale SC
Vadalex Exim SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal
sau tutorele minorului în cauză, conform legii.
Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi
comunicații de la SC Vadalex Exim SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal,
conform legii.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte
aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate
deplină de exercițiu.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în
condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.
6. Durata prelucrării datelor
Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile
art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul
serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea
dreptului de opoziție. De asemenea, SC Vadalex Exim SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o
astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.
Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru
realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de
piață.
7. Alte informații
Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor
cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.
La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial,
oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea
vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.
Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC Vadalex
Exim SRL nu își asumă nicio responsabilitate.
Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

 

 

REGULAMENT GDPR
SC Vadalex Exim SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze
confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o
manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal în calitate de persoane vizate ( clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori,
angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal,
aplicabile pentru scopurile listate mai jos. Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor
dispozitivelor utilizate în scopul accesării websitului htt://curier.vadalex.co// . În cazul în care nu
sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din
punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale,
Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.),
vă rugăm să nu utilizați situl http://curier.vadalex.com/.
Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E.
denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Vadalex Exim SRL administrează în condiții
de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați
despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor SC Vadalex Exim SRL.
Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu
caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior
parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter
personal.
1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
SC Vadalex Exim SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru
următoarele scopuri de prelucrare:
A. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul http://curier.vadalex.com/ .
B. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de
servicii pe situl http://curier.vadalex.com/ , administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață,
statistică.
- Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Vadalex Exim SRL,
desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de
urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
- Activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/
clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website
http://curier.vadalex.com ),
- În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.
2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
- Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site
http://curier.vadalex.com/

o nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail,, informații tehnice cu privire la
dispozitivul vizitatorului - locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware,
informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website
http://curier.vadalex.com/ , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip
Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica
de utilizare Cookie-uri afișată pe website.
-
Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și
dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe http://curier.vadalex.com/ , administrarea
conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
-
nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.
-
Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Vadalex Exim
SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine
informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
o nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/
preferințe/ comportament - în plus, SC Vadalex Exim SRL prelucrează date constând în
seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor
promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele
legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator
unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care
participă.
-
Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea
utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de SC Vadalex Exim SRL,
îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:
- nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce,
obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți - în
plus, SC Vadalex Exim SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr
act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii.
- În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu
caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de
activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi
conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu
dispozițiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul
numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții
limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor
aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter
personal este necesară pentru ca SC Vadalex Exim SRL. să realizeze activitățile listate conform
celor de mai sus.
3. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal
În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Vadalex Exim SRL
poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
- partenerilor contractuali ai SC Vadalex Exim SRL (cum este cazul companiilor cu care SC
Vadalex Exim SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de
confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că
furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

- furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care
asistă SC Vadalex Exim SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități
publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în
limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup
cu SC Vadalex Exim SRL precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării
dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.
Datele înregistrate de Vadalex Exim nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul
îmbunătățirii serviciilor Vadalex Exim .
4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate
drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:
- de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul
13 și 14 din Regulament;
- de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
- de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
- de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
- de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
- la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
- de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea,
actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal
prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod
gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
- de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri
articolul 22 din Regulament;
- de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din
Regulament;
- de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie,
articolele 78 - 79 din Regulament.
Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către vadalexexi/@g/ail.co/ sau ne puteți scrie
la următoarea adresă de poștă: Str. Aurel Vlaicu, nr 78, corp C7, et 1, camera 11, Iasi, jud Iasi
Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în
scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC Vadalex Exim SRL. (prin poștă: : Str. Aurel Vlaicu,
nr 78, corp C7, et 1, camera 11, Iasi, jud Iasi sau de e-mail: vadalexexi/@g/ail.co/ , a unei solicitări
scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către
departamentul specializat al SC Vadalex Exim SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se
confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.
5. Prevederi speciale legate de minori
SC Vadalex Exim SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu
caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a
datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului,
articolul 8 și în cazuri strict determinate.
SC Vadalex Exim SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice
comunicații pe site-ul SC Vadalex Exim SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale SC
Vadalex Exim SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal
sau tutorele minorului în cauză, conform legii.
Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi
comunicații de la SC Vadalex Exim SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal,
conform legii.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte
aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate
deplină de exercițiu.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în
condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.
6. Durata prelucrării datelor
Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile
art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul
serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea
dreptului de opoziție. De asemenea, SC Vadalex Exim SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o
astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.
Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru
realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de
piață.
7. Alte informații
Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor
cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.
La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial,
oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea
vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.
Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC Vadalex
Exim SRL nu își asumă nicio responsabilitate.
Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.